Uốn tóc

Trong tất cả những phương pháp uốn tóc, đều có hai loại tác dụng chủ yếu đối với tóc.
1.Tác dụng vật lý – uốn cong.
2.Tác dụng hóa học – uốn tóc và cách sử dụng thuốc.
Muốn thành công trong công việc uốn tóc, ta cần phải hiểu rõ khi tóc được quấn lên ống cuốn sẽ phát sinh ra những ảnh hưởng gì, khi bôi thuốc uốn tóc lên đầu, sẽ nảy sinh ra các tác dụng hóa học như thế nào, thuốc trung hòa sẽ lại là hình thành tác dụng kết hợp hỗ tương như thế nào, cho đến làm thế nào để có thể giữ cố định được hình dáng của bộ tóc mới.
Tác dụng vật lý: Tóc được quấn trên ống cuốn sẽ hình thành nên tác dụng vật lý. Nó có lực kéo thấp nhất, nhưng lại không thể duỗi ra được trong quá trình uốn tóc, phần tóc được quấn chính xác sau khi đã được thấm thuốc uốn tóc thì nó sẽ nở phồng và lớn ra.
Tác dụng hóa học: bộ đầu tóc của chúng sở dĩ có thể không ngừng tăng trưởng và giữ được hình dáng tự nhiên, đó là do bởi tác dụng kết hợp hỗ tương giữa chất hóa học lưu huỳnh và vật lý (Hydrogen) ở trên lớp da đầu, nó có thể bảo trì được lực kiên cố và cứng cáp vốn có của sợi tóc. Cho nên, trước khi chúng ta muốn thay đổi hình dáng tóc và khuôn mặt, trước hết cần phải làm tan đi chất hóa học thì mới có thể thực hiện được.
Uốn tóc: Trong hai trường hợp vật lý và hóa học khác biệt nhau, thì lực kết hợp trên phương diện vật lý tương đối yếu, nó dễ bị phá vỡ trong lúc gội đầu. Thế nhưng sự kết hợp hỗ tương trên phương diện hóa học rất chắc chắn, ta cần phải dùng tác dụng hóa học của nước thuốc uốn tóc mới có thể phá vỡ được, lúc đó tóc sẽ rất mềm mại. Tác dụng của loại thuốc hóa học này là sắp xếp lại toàn bộ kết cấu bên trong của sợi tóc, giữ lại được nếp cuốn theo như ý của mình.
Lợi dụng thuốc trung hòa để xử lý: Sau khi hình thành được nếp quăn của tóc, ta cần phải lợi dụng tác động của thuốc hóa học trung hòa để làm ngưng tác của thuốc uốn tóc, đồng thời hình thành lại vậy lý ở trên lớp da đầu và tác dụng hỗ tương của chất hóa học. Việc làm này sẽ làm cho tóc được cứng cáp trở lại, đồng thời cố định được hình dáng nếp cong mới. Sau khi kết thúc quá trình xử lý thuốc trung hòa, lúc này tóc sẽ giữ được hình dáng nếp cong mới trong một khoảng thời gian khá lâu.