Trung tâm thị giác nguyên thủy và trung tâm thị giác lớn “nhìn” các mầu sắc

Tăng thêm thị lực với quyền lực tâm thần: Đặt hai vật ở phía bên kia căn phòng, cái nọ trước cái kia. Chuyển dịch hai vật ấy lại gần nhau cho đến khi vật trước che lấp vật sau. Sau đó hãy nhìn thấy vật đằng sau.
Khi ta nhìn chăm chú trong vài giây cái các vàng và sau đó là cái các trắng, ta sẽ thấy mầu xanh lam. Đó là âm bản sau hình ảnh. Ta có thể làm sao có thể kiểm soát người khác nếu ta điều chỉnh trong trung tâm lớn thị giác của họ, âm bản sau hình ảnh cái mà họ nhìn. Vậy thì bây giờ nhìn thật chăm chú và làm cho họ thấy âm bản sau mỗi hình ảnh của mỗi cái đó.
Đặt trung tâm thị giác lớn dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần. Cầm lấy các ảnh của một trang sách, để cách mắt 12 phân. Ngăn mắt bằng một miếng bìa cứng, tỳ nó vào trán và mũi và ngắm cái ảnh phía bên trái và xem các chỉ dẫn ở bên phải.
Các bài tập này đánh thức trung tâm thị giác nguyên thủy còn đang ngủ, bạn sẽ phát huy được sự nhìn lên rất nhiều.
Mầu sắc không thể là có thật. Nó chỉ có trong tâm trí ý thức. Thế giới bên ngoài tạo cho ý thức bởi các rung động của ê – te của các chiều dài các sóng. Thật ra, tiếng mầu sắc có nghĩa là cảm giác và nó dựa vào chiều dài đặc biệt các sóng hoặc một sự kết hợp các chiều dài sóng của các rung động của ête nhìn thấy được. Khi các rung động của ête với chiều dài khoảng 0,00079 milimet đập vào võng mạc, nó tạo ra một điện thần kinh (luống hoạt động của võng mạc) kích thích tâm trí ý thức (có nghĩa là trung tâm lớn thị giác nằm trong ý thức) để giải thích là “đỏ”. Vấn đề ấy áp dụng cho tất cả các chiều dài sóng. Mỗi một chiều dài sóng tạo ra một kết quả chuyên biệt trong tâm trí ý thức. Hòa trộn hai hoặc nhiều mầu sắc (hai hoặc nhiều chiều dài sóng ánh sáng) sẽ có nhiều cảm giác về mầu sắc khác được tạo ra trong tâm trí ý thức. Tóm lại, không một hình ảnh mầu sắc nào được hình thành trên võng mạc sau khi nó chụp ảnh cái đó. Mầu mà bạn nhìn thấy chỉ là một sự giải thích trong tâm trí ý thức cái mà ta đã nhìn thấy. Lý thuyết của Young – Helmbolj đã từ 150 năm trước là lý thuyết tốt nhất được biết về sự nhìn mầu sắc. Nó đặt sự phân tích mầu sắc trong võng mạc. Sự phân tích từ đó được gửi đi bởi các luồng hoạt động võng mạc đến trung tâm thị giác nguyên thủy. Tại đó có nhiều loại điện thần kinh qua các rung động ête được tách riêng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *