Tính biến động của cuốn tóc

Dùng tay ấn chặt xuống phần tóc bên dưới của đường ngôi, lúc này đem phần tóc bên trên chải về hướng bên phải, sau đó lại đem phần tóc bên dưới đường ngôi chải theo chiều đi xuống. Chia đường ngôi hoàn toàn ngay ngắn.
Cách tìm ra đường ngôi tự nhiên
Nếu như cần thiết phải tìm ra đường ngôi tự nhiên, ta theo phương thức trình bày dưới đây:
Sau khi gội đầu và dùng khăn lông lau khô, ta chải tóc ngược về phía sau, lòng bàn tay trái đặt lên trên đỉnh đầu và đẩy tóc về phía trước, lúc này tóc sẽ tự nhiên chia thành đường ngôi. Chia tóc ra và đồng thời chải tóc về phía bên phải. Sau đó chải cho ngay ngắn phần tóc ở bên dưới.
Các bộ phận của lọn tóc quăn
Kiểu tóc “tả pẻng” được cấu tạo bởi ba bộ phận chủ yếu: phần đáy, phần thân tóc và vòng tròn của nếp cuốn.
Phần đáy của “tả pẻng” là cố định, dính vào da đầu.
Phần thân tóc là 1 bộ phận của “pẻng” là 1 đường vòng cung nối phần đáy “pẻng” và vòng tròn “pẻng” là 1 đường vòng cung nối phần đáy “pẻng” và vòng tròn “pẻng”, nó có tác dụng tạo phương hướng cho vòng tròn “pẻng”.
Vòng tròn “pẻng” cũng là 1 bộ phận trong kiểu tóc “tả pẻng”, hình dáng của nó là 1 vòng tròn hoàn chỉnh. “pẻng” lớn hay nhỏ sẽ quyết định độ mạnh và độ rộng của nếp dợn.
Tính biến động của cuốn tóc
Tính biến động của cuốn tóc là do phần thân tóc quyết định. Nó có thể chia thành 3 loại như loại không có thân tóc, loại có một nữa phần thân tóc cho đến loại có đầy đủ phần thân tóc:
Loại “pẻng” không có phần thân tóc sẽ có tác dụng làm cho phần đáy của “pẻng” được cố định mà không thể di động, nó chỉ cho phép phần cuốn quăn được di động, ta sẽ thực hiện được kiểu cuốn tóc rất bền và giữ được lâu. Nếp tóc sẽ được nằm yên ở vị trí chính giữa của phần đáy “pẻng”.
Loại có một nữa phần thân tóc có thể tạo điều kiện cho vòng tròn “pẻng” di động ra phía ngoài, nên nó cho phép mọi di động tự do khác, việc làm này sẽ làm cho tóc có tình kiềm chế tương đối tốt, có thể đạt được hiệu quả mềm mại trong khi chỉnh trang lại đầu tóc lần cuối. Nếp cuốn nên đặt ở vị trí cách 1 khoảng phân nữa so với phần đáy “pẻng”.
Loại có đày đủ phần thân tóc có thể cho phép nếp dợn có đủ tính biến động rất lớn. Trong phạm vi của độ dài tóc cho phép, nó cỏ thể thay đổi một cách tự do theo chiều hướng.