Thời gian uốn tóc

Đây là thời gian cần thiết để cho nhúm tóc được hấp thụ nước thuốc. Tùy theo mỗi người mà có sự khác biệt về khả năng hấp thụ của tóc, cho dù dùng thuốc uốn tóc giống nhau và trình tự cũng giống nhau, nhưng vẫn có sự khác biệt, do đó thời gian cho mỗi lần uốn ta cần phải ghi lại để làm tư liệu tham khảo. Thông thường là thời gian dự định để uốn tóc phải ngắn hơn so với thời gian nhà chế tạo đưa ra, làm như thế sẽ được tương đối an toàn.
Những nhân tố có ảnh hưởng đến thời gian uốn tóc như: nồng độ, thuốc uốn tóc, tính chất của tóc, lỗ tóc, độ dài và tình trạng của tóc, thời tiết, nhiệt độ cơ thể của khách cho đến tốc độ làm việc của nhà uốn tóc.
Thông thường trong quá trình uốn tóc, ta nên phun lên tất cả nếp cuốn một lớp thuốc thứ hai, nguyên do là vì:
1.Sự bốc hơi của nước thuốc.
2.Do tóc chưa được thấm đủ thuốc.
3.Khi đã quá thòi gian qui định nhưng vẫn chưa hình thành nếp dợn.
4.Khi nồng độ thuốc uốn tóc chọn lựa không thích ứng với tóc của khách.
5.Đối với loại thuốc đặc biệt, chưa thể dựa vào lời hướng dẫn sử dụng. Khi bôi thuốc lần thứ hai, có thể làm tăng tốc độ uốn tóc, nhưng cần phải hết sức chú ý đến sự hình thành của nếp dợn, nếu sơ xuất trong công việc sẽ gây tổn hại đến tóc.
Hình thành kiểu nếp dợn: Độ quăn hợp với hình nếp dợn chữ “S”, sẽ khống chế toàn bộ thời gian uốn tóc. Khi uốn tóc, nếp dợn thành hình chữ “S” tức là biểu thị đã đạt đến mức cao điểm. Kích thước của tất cả ống cuốn khi sử dụng sẽ quyết định độ lớn nhỏ của nếp dợn hình chữ “S”.
Hình chữ “S” đạt đến mức cao điểm chỉ có một lần. Hình thành chữ “S” đạt không lâu, nếu như ta không ngừng lại, thì tóc sẽ bị cuốn rút lại. hiện tượng này cho thấy thời gian uốn tóc đã đến mức nguy hiểm. Nếu để lâu hơn nữa thì độ tóc này sẽ bị thương tổn và rất có hại.
Tính chất và tình trạng của tóc khác nhau sẽ đưa đến việc hình thành những nếp dợn không giống nhau. Tính chất của tóc tốt sẽ tạo ra nếp dợn chắc chắn, thế nhưng nếu như tính chất của tóc không tốt hoặc tóc quá nhuyễn, thì nếp dợn chữ “S” sau khi hình thành cũng không tốt.
Phương pháp uốn lạnh (tính baze):
Việc phân tích chính xác kiểu uốn lạnh bao gồm như sau:
1.Nồng độ của thuốc uốn tóc.
2.Kích thước ống cuốn thích hợp.
3.Cách cuốn và phân khu tóc.
4.Thử độ quăn.
5.Thời gian uốn tóc.
6.Xử lý thuốc trung hòa.
Có rất nhiều phương pháp không giống nhau để thực hiện uốn lạnh, trong phần này chúng tôi chỉ đề cập đến một trong số những Phuong pháp trên. Nó có thể thay đổi tùy theo phương pháp hướng dẫn của thầy hoặc là yêu cầu ghi trên loại thuốc uốn lạnh của những nhà chế tạo.