Phương pháp thắt bím

Thắt bím xưa nay vẫn là một kiểu trang sức phổ biến mà từ người đến trẻ em đều thích thực hiện. Một nhà thiết kế kiểu tóc cần phải am tường tất cả những kỹ thuật này, nó có thể giúp bạn nâng cao tay nghề, đồng thời còn giúp bạn được thành công trong công việc. Sau đây là hai loại hình hức thắt bím khác nhau:
Phương pháp thắt bím ẩn tàng: phương thức này sẽ tạo ra những nhóm tóc xếp chồng ở trên đỉnh đầu.
-Chia phần tóc ở trên dầu thành những mảng lớn, dùng kẹp giữ cố định ở phía ngoài, phần tóc ở sau đầu chia làm hai phần bằng nhau. (hình 1)
-Chia tóc thành 3 nhúm đều nhau và bắt đầu bện lại, đem nhúm thứ nhất (ở bên trái) phủ lên trên nhúm tóc 2a (ở chính giữa) . (hình 2)
-Từ bên trái bắt ra một nhúm tóc rộng khoảng 1,25 cm, thực hiện như hình 3, thít chặt những nhúm tóc lại và đem nhôm tóc 2a và 2b quấn lại.
-Đem nhúm tóc thứ ba đè lên nhóm tóc thứ nhất và siết chặt (hình 4), cầm nhúm tóc ở phía bên phải lên (rộng khoảng 1,25 cm) kẹp chung một chỗ với nhúm tóc một.
Chú ý: Không được làm bung những sợi tóc ngắn, và lợi dụng ngón trỏ và ngón cái để xoay chuyển những nhúm tóc sang phải hoặc sang trái.
-Tiếp tục bắt những nhóm tóc còn lại để bện (hình 5), đầu cuối của bím tóc được kết thúc ở phần cổ. Dùng dây thun hoặc sợi dây để buộc chặt. Dựa theo trình tự như trên mà thực hiện ở phần tóc bên trái, cuối cùng bộ tóc sau khi hoàn thành sẽ giống như hình 6. Phương thức này cũng có thể thực hiện bắt đầu từ phần dưới cổ lên đỉnh đầu. Ảnh trang 110.
Phương thức thắt bím lộ ra ngoài: Phương thức chia tóc cũng giống như phương thức trên.
-Đem phần tóc ở đỉnh đầu bên phải chia đều thành ba nhúm tóc và bện lại, đem nhúm tóc bên phải để ở dưới nhúm tóc chính giữa, và nhúm tóc ở bên trái lại đặt ở dưới nhúm tóc này, thúc chặt những nhúm tóc lại. (hình 1)
-Bắt một nhúm tóc khoảng 1,25 cm từ phái bên phải, sau đó kết hợp với nhúm tóc bên phải, rồi lại đem toàn bộ nhóm tóc này đặt ở dưới nhóm tóc chính giữa, sau đó bắt một nhúm tóc khoảng 1,25 cm từ phía bên trái, đem toàn bộ nhóm tóc này đặt ở dưới nhúm tóc chính giữa (hình 2).
-Tiếp tục thực hiện những động tác giống như trên (hình 3) hoàn thành bím tóc ở phần sau cổ và dùng dây thun buộc chặt. Áp dụng phương thức như trên tiếp tục thực hiện phần tóc bên trái. Ảnh trang 111.