Phương pháp Tả Pẻng

Khi cần một kiểu tóc có thể cho phép nếp dợn theo nhiều chiều hướng khác nhau, hoặc là cần những nếp dợn dịu dàng thì ta có thể áp dụng phương thức này. Khi thực hiện kiểu “pẻng” loại này, ta có thể dựa vào từng vùng trên đầu, để làm phần đáy “pẻng” thành những dạng như hình vuông, tam giác, bán nguyệt hoặc hình chữ nhật. Vị trí của vòng tròn “pẻng” phải hoàn toàn tách xa với phần đáy “pẻng”. Chú ý sự lớn nhỏ của “pẻng” có thể quyết định phần thiết kế kiểu tóc ôm sát đầu hay là tác ra xa đầu.
Phương pháp chải loại tóc “Tả Pẻng”
“Pẻng” lớn hay nhỏ có thể quyết định nếp dợn lớn hay nhỏ.
Chú ý: “Tả Pẻng” có loại chính giữa khép kín và loại chính giữa hở, đó là sự khác biệt giữa cách chải nếp dợn lớn hay nhỏ.
Để thực hiện được nếp dợn vừa phải và phần đuôi tóc được giữ cố định không thay đổi, ta nên áp dụng phương thức “tả pẻng” để hở phần giữa. Đối với loại tóc nhuyễn, nếu như cần thiết dùng phương thức chải tóc hồng, thì áp dụng những phương thức “tả pẻng” khép kín phần chính giữa.
“Tả Pẻng” và hướng xoay của phần thân tóc
Hướng xoay của thân tóc có thể xoay về hướng khuôn mặt, rời xa khuôn mặt, hướng lên trên, hướng xuống dưới hoặc hướng về góc đối diện. Thế nhưng, hướng xoay của thân tóc cần phải tùy vào kiểu tóc mà quyết định.
Nếp dợn lấy khuôn mặt làm tiêu chuẩn và hướng xoay của phần thân tóc như sau:
Di động về phía trước – quay về hướng khuôn mặt.
Di động nghịch hướng – cách xa khuôn mặt.
Những hình ảnh hướng dẫn dưới đây chỉ có tính cách hướng dẫn chiều xoay của thân tóc cho đến cách phối trí của những nếp dơn, thật ra không phải là đồ án hướng dẫn kiểu tóc.
“Tả Pẻng” theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại
“TẢ PẺNG” theo hướng di động của kim đồng hồ gọi là “Tả pẻng theo chiều kim đồng hồ”.
“Tả pẻng” theo hướng ngược lại với chiều kim đồng hồ gọi là “Tả pẻng” ngược chiều kim đồng hồ.
Thực hiện công việc phối trí “Tả Pẻng”
Việc này có thể chia làm 2 loại: hướng về phái trước và ngược lại phía sau.
Cách thực hiện về phía trước
Công việc này làm cho hướng tóc xoay về phía khuôn mặt, hình dáng của “pẻng” tóc này là hình cái chùy tròn, đồng thời kích thước của chỗ khép lại hơi lớn so với phần mở ra.
Hình dáng của đuôi “pẻng” ở phần trắc điện có dạng hình trong và đuôi của nó quay về phía khuôn mặt, như điều chỉ dẫn trong hình. Việc thực hiện “pẻng” lớn hay nhỏ là tùy thuộc vào hình dáng của tóc do mình tạo ra.