Phương pháp sấy khô bằng máy sấy hình trụ nón

Sauk hi thấm ướt tóc bằng nước thuốc và quấn lên ống cuốn. Sau đó ta dùng nón cao su rất mỏng chụp lên tóc, để cho nhiệt lượng được tập trung mà không bị phân tán. Đặt khách ngồi dưới máy sấy hình nón, chỉ cần có nhiệt độ là bắt đầu nảy sinh ra tác dụng uốn tóc. Sau một khoảng thời gian nhất định, ta lấy nón cao su xuống, sau đó gội rửa tóc và xử lý thuốc trung hòa. Phương thức này có đủ 3 đặc tính kiểm soát giống như phương pháp gia nhiệt bằng kẹp bản.
Ưu điểm của nếp dợn vĩnh cửu:
1.Ống cuốn lớn rất dễ dàng kết đuôi tóc lại.
2.Tạo ra được nếp dợn mềm mại và to rộng, hơn nữa có thể giữ được lâu.
3.Kiểu tóc được tạo ra có thể giữ được trong một thời gian rất lâu.
4.Làm cho đuôi tóc có tính đàn hồi và dễ xử lý, ta có thể tạo ra nhiều kiểu tóc khác nhau.
5.Tính kiêm cố và to rộng của nếp dợn không dễ bị duỗi thẳng trở lại, cho nên nếp dợn được giữ trong một thời gian khá lâu.
Phương pháp uốn nóng: (thuốc có tính axit và trung tính)
Thuốc uốn tóc trung tính độ pH vào khoảng 7 – 7,9
Thuốc uốn tóc tính axit độ pH vào khoảng 4,5 tương đương 6,5
Ưu điểm:
1.Tóc và da thịt không bị kích thích làm thương tổn bởi thuốc có tính bazo.
2.Tóc không bị cứng phồng lên, nên đưa mức độ tổn thương và gãy đứt xuống đến mức thấp nhất.
3.Loại thuốc uốn tóc này khi có nhiệt mới phát sinh ra tác dụng, nên nhà uốn tóc được tương đối dễ dàng trong việc kiểm soát.
4.Vì trong nước thuốc không có chứa NH3 (Amoniac), nen sẽ không làm bay màu những bộ tóc đã nhuộm.
5.Cũng chính vì không có chứa NH3, nên không có mùi hôi thối gây khó chịu cho khách.
6.Vì có thể kiểm soát được, nên ít xảy ra tình trạng tóc bị uốn quá độ.
7.Do không có chứa thành phần NH3, nên ít xảy ra hiện tượng dị ứng da.
8.Những nếp dợn được tạo ra do phương pháp uốn nóng tương đối mềm mại tự nhiên.
Khuyết điểm:
1.Nếp cuốn không được khíp so với phương pháp uốn lạnh.
2.Nếp dợn dễ duỗi trở lại bình thường hơn phương pháp uốn lạnh.
3.Trong phạm vi độ pH của nước thuốc tốc độ thẩm thấu của lớp vỏ ngoài của tóc tương đối chậm, nên kéo dài thời gian uốn tóc tương đối lâu, muốn tăng nhanh tốc độ ta cần phải thêm nhiệt.
Múc đích của việc gia thêm nhiệt:
1.Có thể tăng tốc độ thẩm thấu của thuốc uốn tóc vào lớp vỏ ngoài của tóc.
2.Thúc đẩy tác dụng của thuốc uốn tóc.
Phương thức gia nhiệt:
1.Phương thức sấy khô bằng máy sấy hình trụ nón.
2.Phương thức gia nhiệt bằng kẹp bản.
3.Phương thức gia nhiệt bằng nón chụp cao su.
4.Phương pháp gia nhiệt bằng hóa học.
5.Phương pháp để nóng tự nhiên.