Phương pháp để nóng tự nhiên

Sau khi thấm thuốc và quấn tóc lên ống cuốn, cẩn thận chụp nón cao su lên đầu, giữ cho thật kín không được hở, để cho thân nhiệt sinh ra không bị tán mất, nhiệt lượng tỏa ra này cũng đủ dùng để uốn tóc.
Phương pháp gia nhiệt bằng kẹp bản:
Tóc sau khi đã quấn gọn lên những ống cuốn, ta dùng thuốc uốn tóc thấm đều hết toàn bộ. Trong thời gian này, ta làm nóng số lượng ống cuốn cần dùng để có thể tùy nghi sử dụng. Sau đó ta dùng kẹp bản đã làm nóng đặt lên trên mỗi cuộn tóc. Sau khi trải qua một khoảng thời gian, t lấy kẹp bản xuống, sau đó gội rửa tóc và đồng thời xử lý trung hòa. Phương pháp gia nhiệt bằng kẹp bản có 3 tính năng kiểm soát đặc thù:
1.Kiểm soát chính xác được độ nóng của ống cuốn.
2.Sau khi gia nhiệt mới bắt đầu tiến hành uốn tóc.
3.Tất cả những cuộn tóc đều được xử lý bằng một khoảng thời gian hoàn toàn giống nhau.
Phương pháp gia nhiệt bằng nón chụp cao su:
Nón nhiệt có thể thúc tiến tác dụng gia nhiệt của nước thuốc uốn tóc. Trong quá trình uốn tóc, ta gia nhiệt tóc một khoảng thời gian rồi thử độ quăn của tóc xem như thế nào, sau khi nóng thì mới chụp nó lên đầu. Phương pháp này có thể thay thế cho việc sử dụng máy sấy.
Phương pháp gia nhiệt bằng hóa học:
Phương pháp này là lợi dụng nhiều thuốc hóa học hỗn hợp để sinh ra nhiệt lượng. Do bởi trong thuốc uốn tóc có thêm những hỗn hợp dược phẩm hóa học, nên đã phát sinh phản ứng hóa học sinh ra nhiệt lượng. Phản ứng này làm cho tóc tạm thời hay căng phồng và trở nên nóng, nhiệt độ nóng thích hợp này có thể thúc đẩy tác dụng uốn tóc. Nhưng, nhiệt lượng hóa học này sẽ từ từ tan mất trên ống cuốn, do đó hiệu quả không tốt bằng hai phương pháp gia nhiệt bằng máy sấy.
Những vấn đề đặc biệt
Xử lý bảo vệ tóc: Những loại tóc khô, dễ gãy, tổn thương hoặc lỗ tóc quá nhiều đều cần phải thi hành công việc bảo vệ. Khi uốn tóc lạnh ta nên tránh thực hiện massage da đầu hoặc làm nóng, bởi vì việc làm này sẽ làm cho da đầu quá nhạy cảm đối với thuốc hóa học.
Thuốc bảo vệ tóc đặc thù: Đối với loại thóc bị tổn thương hoặc có quá nhiều loại tóc, trước khi sử dụng thuốc uốn tóc ta cần phải tiến hành công việc bảo vệ. Thuốcc bảo vệ tóc đặc thù có chứa lòng trắng trứng nên nó có thể khôi phục lại tính chất và điều chỉnh số lượng ỗ tóc cho quân bình.