Loại thuốc làm mướt tóc có chất axit trung hòa

Loại này sử dụng sau khi nhuộm tóc để ngăn ngừa trường hợp làm bay màu của tóc nhuộm. Nhiệm vụ của nó là giúp cho lớp vảy ở bên ngoài cọng tóc được sát và chắc lại do bởi chất bazơ khi thêm màu hoặc nhuộm tóc. Phần lớn các hãng thuốc khi chế tạo loại thuốc này thường sử dụng đối với những sản phẩm nhuộm tóc hoặc chất thêm màu đặc biệt cũng do chính họ sản xuất ra.
Loại thuốc làm mướt tóc sử dụng sau khi thêm màu cho tóc
Loại này khi sử dụng phải dựa theo lời chỉ dẫn ghi trên mặt hàng.
Loại thuốc làm mướt tóc có chất thuốc
Loại thuốc này có pha chế thêm một ít dược tin dùng để khống chế tình trạng lớp gàu trên da đầu xuống mức thấp nhất, nên tuân theo lời chỉ dẫn ghi trên mặt hàng.
Loại thuốc làm mướt tóc có chất màu
Loại này sử dụng khi cấp bách tạm thời, cần thêm một ít màu trên tóc của khách, những loại thuốc này được giữ lại ở trên tóc cho đến lần gội đầu kết tiếp mới mất đi.
Cắt tóc
Tại sao kỹ thuật cắt tóc chuyên nghiệp là cơ sở cho việc làm kiểu tóc hoặc uốn tóc.
Cách sử dụng chính xác những dụng cụ căn bản để cắt tóc.
Làm cách nào để phân vùng tóc một cách hợp lý. Những quan hệ của nó đối với phần cắt tóc chuyên nghiệp.
Khi cắt tóc, ta làm cách nào để cắt và sử dụng đường quan sát.
Các loại kỹ thuật có thể ứng dụng khi muốn làm mảng tóc.
Kỹ thuật căn bản khi dùng kéo hoặc dao bào.
Những định nghĩa có liên quan đến việc cắt tóc.
Người học sinh theo ngành mỹ viện, trước khi có tư cách đặt chân vào một trường mỹ viện tương đối danh tiếng, cần phải tinh thông kỹ thuật và nghệ thuật để cắt một đầu tóc. Bởi vì nghệ thuật cắt tóc tài giỏi là cơ sở cho một kiểu tóc đẹp, cho nên phải học tập một cách có hệ thống chính quy cách sử dụng dao kéo, kéo tỉa mỏng hoặc dao bào. Phương pháp cắt tóc chính xác là điều rất cần thiết, đương nhiên, công việc thực tập sau khi học qua lý thuyết cũng rất quan trọng và không thể coi thường.
Con mắt điêu luyện nghệ thuật đến khả năng phán đoán thành công trong lãnh vực cắt tóc là điều kiện cần phải có đủ đối với một nhà uốn tóc tài năng.
Điểm trọng yếu của việc thiết kế kiểu tóc (Model) chính là chỗ làm nổi bật được thế ưu điểm của người khách, đồng thời che được cái khuyết điểm của họ.