Kỹ thuật quan trọng của “Tả Pẻng”

Phương thức này thích hợp chải bới tóc thành những nếp quăng hoặc thành hình dợn sóng. Có thể áp dụng ở bất cứ nơi nào trên đầu, sau khi chỉa xong thì sẽ giữ được dạng tóc rất lâu.
Để tránh cho tóc không bị bung, ta nên áp dụng phương thức chia đoạn so le nhau, như điều chỉ dẫn ở trong hình.
Kỹ thuật “Tả Pẻng”
“Tả pẻng” có thể thực hiện từ nhiều phương thức khác nhau, những dẫn chứng dưới đây sẽ nói rõ phương pháp thực hiện không giống nhau. Người thầy hướng dẫn của bạn cũng có thể chỉ cho bạn một cách khác ngoài những cách này ra.
Trình tự
Thấm ướt tóc bằng nước hoặc keo giữ tóc, sau đó chải thành mô hình như ý muốn và bắt đầu “tả pẻng” từ phần đuôi tóc.
“Tả Pẻng” ở phần bên trái đầu
Kỹ thuật “tả pẻng” ở phần bên trái hoàn toàn không giống ở phần bên phải.
Thấm ướt tóc bằng nước hoặc keo giữ tóc, sau đó chải thành mô hình như ý mình thực hiện và bắt đầu “tả pẻng” từ phần đuôi tóc.
Cách giữ cố định “Pẻng” tóc
Việc giữ cố định “pẻng” tóc là một kỹ thuật hết sức quan trọng, nếu muốn thành công việc tạo hình kiểu tóc, ta cần phải nắm rõ được kỹ thuật này. Giữ “pẻng” tóc ở ngay đúng vị trí của nó là một việc hết sức cần thiết, để tạo dạng tóc như ý mình mong muốn.
Mỗi một nhà thiết kế tóc hay người thầy chỉ dẫn đều có phương thức độc đáo riêng của mình, tất cả đều nhằm mục đích làm “pẻng” được nằm yên ở vị trí cố định.
Trình tự
Phương thức kẹp cố định phải làm thế nào để không bị ảnh hưởng đến sự phối trị của “pẻng” và cũng không được ảnh hưởng trong khi thực hiện kiểu tóc.
Để tránh trường hợp lưu lại nếp ngắn, tốt nhất ta không nên kẹp trên vị trí chính giữa của toàn bộ “pẻng” tóc.
Tùy theo “pẻng” lớn hay nhỏ mà quyết định dùng kẹp lớn hay nhỏ.
Trong quá trình thổi khô, để tạo cảm giác dễ chịu cho người khách, nếu như phần nào có kẹp chạm vào da hoặc lỗ tai của khách ta có thể chêm thêm bông gòn vào nơi đó.
Hiệu quả của công việc “Tả Pẻng”
Có rất nhiều dạng “tả pẻng” chúng tôi cũng xin được giới thiệu ra vài loại dưới đây:
Nếp dợn theo kiểu buông thẳng
Nếu muốn thực hiện nếp dợn sóng theo kiểu buông thằng ở bên trái của đầu, thì trước hết ta tạo mô hình tóc theo hướng ngược lại với khuôn mặt, sau đó thực hiện “tả pẻng”.
Nếp dợn theo kiểu ngang
Nếu muốn thực hiện nếp dợn này, ta “tả pẻng” theo chiều ngang và bắt đầu từ trên xuống dưới.