Giấy bọc ở ngọn tóc

Khi quấn tóc lên ống cuốn, thì việc sử dụng giấy bọc ở ngọn tóc là một những công cụ hỗ trợ hết sức quan trọng. Nếu sử dụng loại giấy này cho thích hợp, nó sẽ giúp đỡ cho bạn trong việc tạo ra những nếp dợn, nếp quăn tương đối và sẽ tạo cho nó có hình dáng mềm mại. Nó còn có thể làm mất đi những nếp xỉa của tóc và giảm thấp độ gãy của ngọn tóc. Đặc biệt là đối với độ dài ngắn không đồng đều nhau của tóc, nó có thể giúp bạn quấn tóc lên một cách dễ dàng. Có 3 phương pháp để sử dụng, nếu như bạn biết áp dụng nó một cách chính xác, mỗi một loại đều có một hiệu lực khác nhau:
1.Phương pháp quấn giấy bọc đôi.
2.Phương pháp quấn giấy bọc đơn.
3.Phương pháp quấn giấy bọc dạng quyển sách.
Phương pháp quấn giấy bọc đôi
Dùng thuốc uốn tóc tương đối yếu để thấm ướt tóc (nhưng không được thấm ướt tóc hoàn toàn) nên thăm ướt bắt đầu từ vi trí cách da đầu 1,25 cm đến vị trí cách ngọn tóc một khoảng 2,5 cm thì dừng lại, đây là việc cần phải thực hiện cho ổn thỏa trước khi áp dụng vào bất cứ những loại phương pháp cuốn tóc nào. Nhưng trong khi luyện tập ta có thể dùng nước để thay thế các loại thuốc uốn tóc.
Trình tự: Áp dụng phương pháp quấn giấy bọc đôi, dưới đây là những lời giải thích về các trình tự cách quấn róc, cách đường nền tóc nửa vòng. Phụ chú: phân khu không được quá dài, cũng không được quá độ dài của ống cuốn, nếu như tóc tương đối dài, thì không thể đạt được những nét dợn sóng đều nhau được.
1. Chia tóc ra và đồng thời chải lên trên hoặc chải xuống dưới, cho đến khi nào hướng tóc vào sự phân bố được đều nhau mới dừng lại.
2. Đặt một tờ giấy bọc ở dưới nhúm tóc, đồng thời đem một tờ khác để lên trên (hình 2).
3. Sử dụng tay trái, đặt ống cuốn ở dưới miếng giấy bọc, giữ cho nó được song song với chân tóc và hơi kéo căng ra (hình 3).
4. Đem ống cuốn quấn đều về phía da đầu, nhưng không được dùng sức kéo quá căng (hình 4).
5. Giữ cố định ống cuốn (hình 5).
Phụ chú: để tránh việc làm đứt hoặc gãy tóc, sợi dây dùng để giữ cố định ống cuốn không được kẹp vào trong tóc và cũng không đươc quấn chặt lấy tóc.
Chú ý: miếng giấy bọc tóc chỉ được quấn một vòng trên ống cuốn, thì mới có thể hình thành được những nếp dợn mượt mà và hơn thế nữa để tránh cho ngọn tóc không bị xỉa.