Đứng đầu danh mục những người chết sớm nhất

Những kết quả dồn lại đối với giới nữ đã không hoàn toàn gây được ấn tượng mạnh, nhưng cùng mẫu này được theo dõi ở tất cả các mức tuổi. Một phụ nữ 45 tuổi mà tuân thủ tối thiểu 6 thói quen tốt thì có thể hy vọng sống lâu hơn 7,2 năm so với một phụ nữ chỉ tuân thủ ít hơn bốn, con số này tăng lên là 7,8 năm ở tuổi 55. Những con số này cũng đã gây ấn tượng, song còn ấn tượng hơn khi chúng ta thấy một người ở cuối tuổi trung niên là từ 55 đến 64 mà tuân thủ toàn bộ 7 thói quen tốt thì cũng khỏe mạnh như những người trưởng thành còn trẻ từ 25 tuổi đến 34 tuổi mà chỉ tuân thủ một hoặc hai thói quen tốt. Khuynh hướng này cũng tốt đối với những người thuộc các nhóm tuổi già. Nếu ai tuân thủ cả 7 thói quen tốt này thì sức khỏe người đó ở tuổi 75 có thể sánh được với sức khỏe của người mới ở độ tuổi 30 hoặc 40 mà không quan tâm tới những thói quen tốt. Sự hoàn toàn đều đặn dường như là điều mang lại kết quả tốt có nghĩa là loại chế độ ăn uống hoặc loại hoạt động thể lực không được tính đến. Nếu so sánh thì thấy những nghiên cứu tương tự về dân số ở Nam California đã cho biết những người tuổi trên 65 sử dụng nhiều loại vitamin và có những chế độ ăn uống chặt chẽ về sức khỏe, không có bất kỳ một lợi thế đáng kể nào về tuổi thọ trung bình. Các nhà nghiên cứu của UCLA còn nhận xét thêm rằng những đối tượng già thường tuân thủ một lối sống lành mạnh hơn, suy ra là những người nào không như vậy thì đã chết ở độ tuổi trẻ hơn. Điều này nhất quán với đánh giá của Surgeon General rằng 2 phần 3 bệnh ở người già có thể đề phòng được. Đứng đầu danh mục những người chết sớm nhất trong nghiên cứu này là những người có lối sống ít hoạt động đi lại, ưa ngồi một chỗ và hút thuốc lá. Nói chúng, nghiên cứu cho thấy những người có các thói quen tốt suốt đời có hy vọng hưởng lợi thế về sức khỏe nhiều hơn 30 năm so với những người có các thói quen xấu. Gần 3 thập niên sau nghiên cứu của UCLA, ai cũng thấy kết luận chính của nghiên cứu này là đúng một lối sống cân bằng là một trong những bước quan trọng nhất làm chậm lại quá trình lão hóa. Điều chúng ta muốn làm hiện nay là tìm hiểu sâu hơn về cơ chế của cân bằng để xem có thể cải thiện được không hiệu ứng hữu ích này. Cơ thể người ta phát triển được tốt trên cơ sở tính trật tự, nhưng trách nhiệm cuối cùng mang lại trật tự là ở mỗi tế bào.