Dùng dao bào cắt tỉa tóc

Trình tự
Chia tóc ra làm 5 cụm.
Quyết định độ dài tóc ở phía sau cổ để tiện quan sát so sánh.
Cắt sơ lược phần tóc dùng để quan sát ở phía sau cổ.
Cắt sơ nhóm tóc bên trái; lợi dùng trái tay để tiện quan sát.
Cắt sơ nhóm tóc bên phải; sao cho đối xứng với phần bên trái.
Nhờ vào phần tóc quan sát phía dưới ta dùng dao bào tỉa từ đó lên phía bên trái và sau đó lại sang bên phải.
Hoàn tất xong đường quan sát (đường ngắn).
Từ chính giữa phần 5, kéo ra nhúm tóc theo chiều ngang mặt nước. Kế đến nắm lấy phần nhúm tóc quan sát để lấy được độ dài; rồi sau đó di động tay theo vòng cung 450 để tỉa tóc.
Cắt tỉa phần tóc cụm thứ 4: dùng thủ pháp tương tự để cắt tỉa phần thứ 4.
Cắt tỉa phần tóc cụm thứ 3: trở lại cắt phần 5, sau đó lại hướng lên phía bên phải cắt cụm thứ 3, khi cắt tỉa phải giữ tay ở vị trí hướng lên trên theo hình cung 450, đồng thời phải cẩn thận đo độ dài với đường tóc quan sát.
Cắt tỉa cụm thứ 2: tiếp đến, tiến hành cắt cụm thứ 2 (đỉnh đầu), dựa vào những phần tóc đã cắt rồi để so sánh.
Cắt tỉa cụm thứ 1: chia cụm này ra làm 2 phần. Bắt tóc từ chính giữa cụm, lợi dụng những phần tóc đã cắt rồi để so sánh. Luôn giữ tay di động ở vòng cung 450. Thủ pháp cũng tương tự như những cụm trên.
Cắt mái: để cắt mái tóc được ngay ngắn, nhà uốn tóc cần phải đứng ở phía trước người khách. Đầu tiên ta thử độ đàn hồi của tóc, rồi sau đó mới quyết định độ dài cần thiết. Nếu như muốn cắt thành mái ngắn, thì có thể dùng sống mũi làm chuẩn mực quan sát. Nếu như dạng tóc cần dài, thì khi cắt phải chú ý để độ dài của nó tương xứng với độ dài 2 bên.
Tỉa mỏng bớt những chỗ còn quá dày: để hoàn tất công việc, ta dùng dao bào tỉa hoặc kéo áp dụng phương thức tỉa mỏng để tỉa những chỗ còn quá dày, đồng thời để ý kiểm tra độ dài của toàn bộ đều đã thích hợp chưa.
Hoàn thành công việc: lấy tấm choàng xuống,làm sạch những sợi tóc nhỏ bám trên tấm choàng, quần áo của khách và chỗ làm việc. Sau đó tiếp tục làm những công việc khác theo yêu cầu của khách.
Phụ chú: cắt tỉa toàn bộ tóc thích hợp là nền tảng cho các kiểu tóc đẹp.