Cơ thể tạo ra Trương lực cơ như thế nào

Cơ cắn và cơ thái dương (các cơ kéo dài hàm dưới thư giãn lên cao) là các thí dụ rõ ràng.
Cái gì đã tạo ra trương lực cơ? Nó được tạo nên bởi một luồng ổn định điện thần kinh đi từ não và tủy sống đến các cơ. Khi thần kinh nuôi dưỡng bắp thịt bị cắt đi, cơ trở nên nhẽo. Nói cách khác, cơ có trương lực không phải tự nó có mà do não và tủy sống.
Tất cả các cơ tự nguyện (các cơ dùng theo ý mình) có một độ nào đấy về trương lực. Nhưng trương lực sẽ có những phần đặc biệt hơn trong các cơ giữ dáng vẻ, tư thế của người.
Nói chung, những cái này là các cơ duỗi của chi dùng của thân và cổ. Cho nên đứng lâu mỏi hơn đi. Khi bạn đi bạn co và duỗi các cơ chân theo các bước chân kkhi bạn đứng lại, các cơ chậm phải một phần co lại trong lúc ấy. Trời lạnh bạn cảm thấy mạnh còn trời nắng ẩm, bạn cảm thấy mệt mỏi. Cái đó là do có hoặc mất Trương lực cơ. Bây giờ ta sẽ xem trương lực cơ có lợi cho trạng thái tâm thần và cảm giác chung về sức mạnh và ham muốn đến như thế nào. Bạn cũng có thể giảm cương lực cơ của bạn theo ý muốn để giúp một số năng lượng cho quyền lực tâm thần.
Khi gân của một cơ thể (cho là cơ nhị đầu) bị kéo bởi sự nặng nề hoặc sự co của một cơ kéo ngược lại (cho là cơ tam đầu), cơ nhị đầu co lại và chống lại sự duỗi ra. Nhưng sự duỗi ra của gân của nó cũng kích thích cơ nhị đầu và nó gửi một thông điệp về tủy sống. Tại đó thông điệp dừng lại chưa đi về não và tủy sống lao một lệch điều khiển vào cơ nhị đầu cho nó co thêm nữa. Sự co lại đó gọi là phản xạ. Khi gân của cơ nhị đầu căng ra trong thời gian khá lâu và sự co lại do đó mà lâu, cái đó gọi là Tưởng lực cơ.
Khi bạn đứng lên sau một lúc nghỉ lâu, bạn sẽ thấy cơ của mắt cá bẻ và mềm và nó sẽ trở nên rắn và to sau một lúc đứng lâu. Bởi vì khi bạn đứng dậy, có ít Trương lực cơ vì nó đã ít căng ra từ lâu và khi đứng lâu thì nó sẽ căng ra nhiều và cơ mắt cá sẽ to và cứng hơn.
Một dạ dầy rỗng tăng trương lực cơ và khi đói hoặc quá no, trương lực cơ giảm vì phải rút ra nhiều máu ở cơ để tiêu hóa và hấp thụ. Trong thể thao, muốn có năng suất cao thì dạ dầy phải rỗng nhưng đừng để quá đói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *