Chức năng điều chỉnh thông tin thay đổi khi về già

Xung đến trung tâm hô hấp làm chuyển pha hô hấp. Khi già khả năng phát tín hiệu của các thụ quan phổi bị suy yếu, đó là nguyên nhân gây ra thay đổi hô hấp lúc già. Giữa các trung tâm hít vào hưng phấn thì trung tâm thở ra tồn tại mối tương quan đối lập: khi trung tâm hít vào hưng phấn thì trung tâm thở ra ức chế và ngược lại. Sự suy giảm mối liên hệ thần kinh ngược chiều trong hệ hô hấp sẽ làm rối loạn mối tương quan của các trung tâm hít vào và thở ra. Thường xuất hiện rối loạn hô hấp.
Trong tất cả các cơ xương đều có các tận cùng thần kinh các thụ quan cảm thụ bản thể báo hiệu về tình trạng của các cơ, về đặc điểm của động tác vận động. Sự phối hợp động tác, thay đổi chúng một cách nhanh chóng, chuyển dạng hoạt động đạt được nhờ có các thụ quan này. Khi già các phản xạ cảm thụ bản thể của cơ giảm sút, nó ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động của con người.
Suy giảm mối liên hệ thần kinh ngược chiều là hiện tượng vạn năng. Nó có thể ảnh hưởng đến tình trạng của các hệ thống sinh lý khác nhau của cơ thể.
Phần não mang tên “đồi thị” (thalamus) có ý nghĩa đặc biệt trong việc tiếp nhận và điều tiết các thông tin vào. Đó là cánh cửa, qua đó các thông tin về thế giới quanh ta, về tình trạng của cơ thể chúng ta được truyền tới vỏ não một cách chính xác về các sự việc đang xẩy ra. Nó nối các con đường với các phần khác nhau của não. Đồi thị xử lý và chuyển giao các thông tin qua nó một cách chọn lọc. Nhờ có ức chế mà một phần thông tin không tới được vỏ não, tránh cho nó những sự quấy nhiễu không cần thiết.
Khi già chức năng điều chỉnh thông tin của đồi thị thay đổi. Việc đưa điện cực vào các nhân đồi thị của thỏ trưởng thành và thỏ già đã cho phép xác định khả năng hoạt động điện, hưng tính của chúng. Lúc già xuất hiện các dao động điện khá chậm trong rất nhiều nhân của đồi thị, giảm khả năng thuần hóa nhịp kích thích, ức chế trong đồi thị suy yếu, vì vậy việc lựa chọn thông tin cần thiết bị ảnh hưởng.
Sự hạn chế dòng thông tin khi già không chỉ liên quan với những thay đổi ngoại biên mà cả trong các trung tâm. Những thay đổi theo tuổi trong khuôn khổ tự điều tiết thần kinh – thể dịch là cơ chế quan trọng nhất đối với già hóa toàn cơ thể. Chính chúng xác định việc giảm sức bền của cân bằng nội môi, khả năng phát triển bệnh lý lứa tuổi.