Chú ý trong “Tả Pẻng”

Như thế ta có thể tạo ra được 1 nếp dợn giữ được thời gian khá lâu, những nếp dợn áp vào gần da đầu.
Hai nếp dợn lồng vào nhau
Hàng thứ 1: “pẻng” tóc quay xuống dưới.
Hàng thứ 2 và 3: “pẻng” tóc quay lên trên.
Trong lúc chỉa phần tóc ở hàng thứ hai và ba sẽ lồng vào phần tóc của hàng thứ nhất.
Nếp dợn ở phần đỉnh đầu
Nếp dợn theo góc đối
Hình dáng của tóc: như chùy tròn hướng về phía trước.
Phối trí: bắt đầu thực hiện từ phần đuôi tóc.
Chải tóc thành nếp dợn đối góc.
Kiểu nếp dợn như biển đổ
Đối với loại tóc nhuyễn ta thực hiện thành hai hàng.
Đối với loại tóc thông thường, ta thực hiện thành hai hàng.
Kiểu nếp dợn của pháp
Chai phần tóc phía sau đầu thành hai phần bằng nhau, “pẻng” ở hai bên quay về hướng chính giữa.
Mỗi bên dùng lược hoặc bàn chải cho những đuôi nếp dợn xếp chồng lên nhau, sau đó dùng kẹp giữ lại.
Khi chỉa những phần khác, thì những “pẻng” sau sẽ gác chồng lên những “pẻng” trước, kế đến dùng kẹp giữ lại để tránh lộ phần sau của “pẻng” tóc.
“Tả Pẻng” ngay trên nếp dợn của tóc
Phương thức này được thực hiện ngay trên nếp dợn tạo bằng ngón tay để tạo thêm vẻ lãng mạn cho nếp dợn. Cần phải hết sức thận trọng, không được làm cho nếp dợn tóc bị bung ra khi bắt từng nhóm tóc để “tả pẻng”.
Công việc chuẩn bị
Cách tạo nếp dợn giống như những điều đã chỉ dẫn ở phần dùng tay để cuốn tóc. Lúc chia nhóm tóc không được làm rối loạn nếp dợn.
Kiểu nếp dợn bay lượn
Kiểu này được kết hợp bởi phương thức dùng tay để cuốn tóc và phương thức “tả pẻng” để thực hiện, đặt những nếp “pẻng” xen lẫn với nếp dợn làm bằng tay. Khi quý khách yêu cầu kiểu nếp dợn buông thẳng xuống và có vẻ như đang bay lượng thì ta nên áp dụng kỹ thuật này.
Nhằm mục đích đạt hiệu quả cao, độ dài của tóc phải từ 7,5cm đến 12,5cm, thế nhưng đối với những loại tóc ép sát hoặc loại tóc quá nhuyễn, thì không nên áp dụng kỹ thuật này.
Kiểu tóc “Tả Pẻng” theo hình nấc thang hoặc đứng thẳng
Kiểu “tả pẻng” theo hình nấc thang cũng khi có được gọi là kiểu “tả pẻng” đứng thẳng kiểu này làm cho phần lớn tóc trên đầu được bồng lên cao, nếu như muốn tăng thể tích của những nếp dợn ta có thể kết hợp thêm những cuốn tóc.
Chú ý
Nếu như muốn thực hiện kiểu tóc thành công đạt tới mức điêu luyện, người học phải thông thạo và thực hiện một cách thoải mái kiểu “tả pẻng” đứng thẳng này.