Cách thử độ quăn của tóc

Cách thử này trước hết cần phải thông hiểu được phản ứng của tóc người khách khi uốn tóc lạnh. Việc làm này nhằm để bảo vệ đầu tóc cho người khách, đồng thời có thể phán đoán được kết quả đạt được trong công việc uốn tóc. Dựa vào việc thử tóc, nhà uốn tóc có thể quan sát được phản ứng của bộ tóc người khách, như:
1.Tốc độ hình thành nếp dợn.
2.Toàn thể nếp dựa quanh khuôn mặt.
3.Đoán chính xác thời gian cần thiết để hình thành nếp dợn.
4.Những chỗ tóc có trở lực sẽ không hình thành nếp dợn một cách dễ dàng được. Trước khi uốn hoặc trong khi uốn phải dùng phương pháp để thử.
Trình tự: Sau khi gội đầu và làm khô tóc, quấn thành hai hoặc ba cái cuốn tóc ở phần tóc sau hộp sọ, sau đó dùng những thuốc uốn tóc có nồng độ khác nhau áp dụng phương pháp cuốn tóc thực hiện trên mỗi cuốn tóc. Dựa theo lời chỉ dẫn kiểm tra và thời gian tác dụng của thuốc uốn tóc ghi trên mặt hàng mà thực hiện. Sauk hi xử lý bằng thuốc trung hòa và gội lại bằng nước lạnh, ta nên nhận định và ghi lại kết quả.
Phương pháp trắc nghiệm sự phát triển của nếp dợn: Đây là một bộ phận trong quá trình uốn lạnh. Hơn nữa tóc của mỗi người đều không giống nhau, trên thực tế, thậm chí tình trạng tóc của mỗi người cũng có thể không giống nhau, cho nên uốn một nếp quăn chính xác cho mỗi người khách sẽ có những mức độ thời gian ngắn dài khác nhau.
1.Sai khi đã cố định xong ống cuốn cuối cùng ta phải lập tức thử ngay độ quăn của tóc.
2.Sau khi thoa thuốc uốn tóc lần nữa ta phải trắc nghiệm lại độ quăn của tóc.
3.Cần phải kiểm tra thường xuyên cho đến khi nào nếp dợn đã hình thành mới dừng lại. Như thế sẽ tránh được trường hợp tóc bị uốn quá cong. Tuy rằng trên thuốc sử dụng, những nhà chế tạo cũng đã ghi rõ, thế nhưng nhà uốn tóc cũng cần phải phán đoán cẩn thận sự phát triển của mỗi một nếp dợn.
Theo trình tự:
1.Đối với những nếp dợn muốn trắc nghiệm, ta cần phải đợi sau khi thuốc uốn tóc đã khô, thì mới được mở ra xem.
2.Tháo ống cuốn (nhưng không được làm cho nhúm tóc trên ống cuốn bị bung ra hoặc rơi lọn xuống, dùng ngón tay áp lên trên ống cuốn, cố gắng giữ cho đúng nguyên trạng).
3.Tháo 1,5 vòng tóc và không được bóc quăn ra, bởi vì lúc này tóc đang ở tình trạng mềm mại, bất cứ động tác kéo thẳng hoặc kéo căng nào đều có thể làm hư kết quả thử nghiệm. Nhưng được phép bung tóc thành hình nếp dợn như chữ “S”.
4.Kế đến quấn cuộn tóc trở lại vị trí cũ. Cách một khoảng thời gian ấn định (thông thường là 30 giây) ta phải thử nghiệm lại sự phát triển cuẩ nếp dợn, cho đến khi đạt được mức độ yêu cầu thì dừng lại. Tuyệt đối không được thử đi thử lại mãi một cuốn tóc.