Các phương pháp quấn tóc dành cho những loại giấy bọc khác

Công tác chuẩn bị và Phương pháp quấn giấy bọc đơn và giấy bọc dạng quyển sách gần như giống nhau, duy chỉ có những điểm khác nhau sau đây:
-Phương pháp quấn giấy bọc đơn: đặt một miếng giấy bọc đơn lên trên đuôi nhúm tóc, giữ nó được cố định ở giữa ngón trỏ và ngón giữa (hình 6). Phương thức quấn cũng giống như phương pháp quấn giấy bọc đôi (hình 3, 4 ,5).
-Phương pháp quấn giấy bọc dạng quyển sách: kẹp tóc ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, đồng thời đem miếng giấy bọc xếp lại như hình quyển sách, kehp nhiều kiểu tóc lại (hình 7). Phương thức quấn cũng như phương pháp quấn giấy bọc đôi. (hình 3, 4, 5).
Phương thức quấn tóc dạng vai và lưng (hoặc phương thức quấn tóc dạng cuốn đôi)
Đặc biệt là những bộ tóc dài rất thích hợp với việc áp dụng phương thức quấn tóc dạng ống cuốn đôi. Kỹ thuật quấn tóc này có thể khống chế được độ quăn lớn hay nhỏ của nếp quăn. Sự khống chế đó chọn lựa tùy thuộc theo độ lớn nhỏ của ống cuốn. Do đó nếu sử dụng ống cuốn dạng lớn, nếp dợn lớn hình thành sẽ tương đối bồng và rộng, nếu sử dụng ống cuốn dạng nhỏ hoặc dạng trung, nếp dợn khi hình thành sẽ tương đối khít. Sau đây là trình tự thực hiện phương pháp này:
1. Phân đoạn vùng đầu (chia thành 9 đoạn).
2. Chọn lựa ống cuốn thích hợp. Ống cuốn sử dụng ở vùng tóc gần da đầu tối thiểu phải lớn hơn một số so với ống cuốn sử dụng ở vùng đuôi tóc.
3. Đặt miếng giấy bọc tóc kẹp vào khoảng giữa của nhóm tóc (hình 1).
4. Bắt đầu từ điểm giữa của nhóm tóc, đặt ống cuốn ở bên dưới bắt đầu cuốn lên (hình 2).
5. Chuyển động ống cuốn về phía da đầu, đồng thời vẫn giữ phần đuôi tóc ở vị trí bên trái ống cuốn.
6. Cố định ống cuốn ở trên da đầu, và để cho đuôi tóc được buông thòng xuống (hình 3)
7. Đem nhóm tóc còn lại kẹp vào giữa miếng giấy bọc tóc, sử dụng ống cuốn tương đối nhỏ, tiếp tục quấn tóc về hướng ống cuốn lớn (hình 4).
8. Đặt ống cuốn thứ hai áp chặt vào ống cuốn thứ nhất và buộc cố định, hình dáng này giống như lưng và vai, nên mới có cái tên như thế (hình 5).
9. Muốn đạt được hiệu quả tốt, trước khi tiến hành cái thứ nhì, ta nên giũ cho cố định cuốn tóc thứ nhất.
10. Khi thử nghiệm độ cong của tóc ta cần phải thử ở ống cuốn gần da đầu, đồng thời do bởi phần tóc ở chỗ đó có tính thử kháng lớn nên thời gian cuốn tóc phải tương đối dài.