Các phương pháp khác dùng để thử nghiệm lỗ tóc

1. Dùng kéo cắt một ít nhúm tóc khô. Nếu như dễ cắt, biểu thị trở lực nhỏ, vì thế có lỗ tóc nhiều.
2. Phương thức dùng lòng bàn tay để trắc nghiệm: sau khi nắm chặt tóc trong lòng bàn tay và buông ra, nếu như cảm thấy nó hoàn toàn mềm mại, tức là biểu thị tính đàn hồi của tóc tương đối yếu hoặc hoàn toàn không có lực đàn hồi, loại tóc này có nhiều lỗ tóc.
3. Nhúng ướt tóc trong chậu rửa mặt: khi rưới nước lên tóc lần đầu tiên nếu như tóc rất dễ bị thấm ướt, tức là lỗ tóc nhiều.
4. Dùng máy thổi gió thổi khô tóc: nếu như cần phải có một thời gian dài mới có thể thổi khô tóc, tức là biểu thị lỗ tóc quá nhiều.
Cách phân loại lỗ tóc
-Lỗ tóc tốt: trên thân tóc có lồi ra những lớp da ngoài. Loại tóc này có thể hấp thu được độ ẩm hoặc các loại thuốc hóa học trong một thời gian trung bình.
-Lỗ tóc bình thường: nếu đem so với loại tóc tốt, thì loại tóc này có hơi ít những lỗ tóc lồi ra.
Hình thái của tóc và lỗ tóc
-Lỗ tóc ít: (tóc có trở ngại) lớp vảy ngoài của cọng tóc áp sát vào thân tóc. Loại tóc này hấp thụ thuốc uốn tóc tương đối chậm chạp thông thường là phải cần một thời gian khá lâu.
-Lỗ tóc quá nhiều: (tổn thương hoặc bị phai màu) do bởi tóc đã phải trải qua nhiều lần trị liệu hoặc bảo dưỡng sai lầm mà khiến cho nó bị thương tổn, do đó trên thân tóc có rất nhiều lỗ tóc. Lúc đó mức hấp thụ thuốc uốn tóc sẽ rất nhanh, cho nên thời gian uốn tóc tương đối ngắn.
-Lỗ tóc quá lượng: đây là kết quả của việc uốn tóc quá nhiều. Loại tóc này bị tổn thương quá độ mà trở nên khô, mềm yếu và dễ gãy. Trừ phi phải cắt lại mới hết toàn bộ, nếu không nó sẽ không thể hấp thụ thuốc uốn tóc được.
Cách thử nghiệm lỗ tóc:
Muốn có thể thử nghiệm lỗ tóc một cách chính xác, ta cần phải thử nghiệm tóc ở ba khu vực khác nhau: phần chân tóc phía trước, phần tóc trước lỗ tai và vùng tóc gần đỉnh đầu. Nắm lấy một nhúm nhỏ tóc khô, chải chon gay ngắn và trơn láng. Một tay thì dùng ngón trỏ và ngón cái nắm chặt lấy ngọn tóc, và dùng những ngón tay của tay còn lại di động từ hướng ngọn tóc đến phần da đầu. Giả như ngón tay chà không được thuận lợi hoặc giả là khi ngón của bạn di động sẽ sinh ra những nếp dợn, tức là biểu thị tóc có nhiều lỗ tóc. Nếu như hình thành nếp dợn tương đối nhiều, tức là tóc có tương đối nhiều những lỗ tóc, nếu nếp dợn ít, tức là tóc có tương đối ít lỗ tóc. Nếu như ngón tay di động rất dễ dàng và đồng thời không tạo ra những nếp dợn, tức là lớp vẩy ngoài áp suất sát thân tóc. Loại tóc này có lỗ tóc tương đối ít, vì thế cần phải có thời gian uốn khá lâu.