Vì sao nhiệt độ cơ thể luôn được duy trì ở mức nhất định?

Có rất nhiều động vật có nhiệt độ cơ thể thay đổi tùy theo nhiệt độ của môi trường. Nhưng nhiệt độ của cơ thể người có thể giữ ở một mức độ nhất định. Đây chính là kết quả

Read More Vì sao nhiệt độ cơ thể luôn được duy trì ở mức nhất định?