Vì sao người lao động cần tham gia khóa học an toàn lao động

Thực tế những năm vừa qua cho thấy thực trạng mất an toàn lao động có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là là các vụ việc có tính chất nghiêm trọng. Điều này không chỉ ảnh hưởng nặng nề đối với sức khỏe thể chất, tinh thần người lao động, gây hoang mang trong dư luận mà còn làm giảm năng suất, uy tín doanh nghiệp và làm tăng gánh nặng đối với xã hội. Chính vì vậy mà việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để người lao động chủ động tham gia có khóa học an toàn lao động có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần giảm thiểu đáng kể các nguy cơ mất an toàn lao động tại các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh, công trường xây dựng,…
Nhằm tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động cũng như đảm bảo tài sản cho doanh nghiệp, thời gian qua Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật như Luật An toàn vệ sinh lao động, Nghị định 44/2016/NĐ-CP… quy định cụ thể trách nhiệm, nội dung, đối tượng của khóa học an toàn lao động. Nắm bắt tinh thần này nên hiện tại, Trung tâm Ứng phó sự cố an toàn môi trường đã triển khai thực hiện và phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như các đơn vị sử dụng lao động tổ chức những khóa đào tạo an toàn, vệ sinh lao động. Thông qua đó, người lao động được cung cấp có hệ thống những quy định của pháp luật, những kiến thức và kỹ năng cần thiết, phù hợp yêu cầu đặc thù của công việc để chủ động phòng ngừa, đối phó với các nguy cơ mất an toàn hoặc tai nạn lao động.
Đối tượng tham gia khóa học an toàn lao động được chia thành 6 nhóm và quy định cụ thể tại Điều 17 của Nghị định 44/2016/NĐ-CP, bao gồm: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động (Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động) ; Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành; Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động; Người làm công tác y tế; An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *