Sai lầm khiến bạn trang điểm thái quá làm khuôn mặt mất tự nhiên

Trang điểm thái quá không chỉ làm cho bạn kém tự nhiên mà còn làm mất đi nét duyên trên khuôn mặt của bạn. Điều đó cũng có nghĩa nó làm cho bạn thêm già đi so với tuổi thật

Read More Sai lầm khiến bạn trang điểm thái quá làm khuôn mặt mất tự nhiên