Lợi ích là lý do thuyết phục nhất để bạn có nên đi xuất khẩu lao động

 

Nước ta có nguồn lao động đông đảo với những lợi thế phải kể đến như: người lao động thông minh, tiếp thu nhanh với khoa học kỹ thuật, chăm chỉ, tích cực học hỏi, tích trữ kinh nghiệm,…Tuy nhiên, mỗi năm nước ta có thêm khoảng 1 triệu lao động nên việc làm đã trở thành vấn đề cần giải quyết. Việc có nên đi xuất khẩu lao động được coi là giải pháp cần thiết giúp cho nước ta hiện nay nhờ vào những lợi ích của nó.
Giải quyết vấn đề việc làm của nước ta hiện nay
Nhờ chính sách đổi mới diễn ra từ năm 1986, nền kinh tế Việt Nam có sự phục hồi và tăng trưởng rõ nét nhưng do hệ lụy chiến tranh nên Việt Nam vẫn là một nước nghèo đang phát triển. Để cải thiện cuộc sống và thoát khỏi cái nghèo, nhiều người đã lựa chọn có nên đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. 
Theo thống kê, lao động Việt Nam chiếm tỉ lệ khoảng hơn 50% cả dân số mà chủ yếu là làm việc trong khu vực ngoài nhà nước. Lực lượng lao động không ngừng tăng lên hàng năm nhưng việc làm không thể đáp ứng kịp thời dẫn tới tỉ lệ thất nghiệp không ngừng gia tăng, việc làm trở thành vấn đề bức thiết cần được giải quyết. Lựa chọn có nên đi xuất khẩu lao động trở thành một trong những giải pháp hữu ích để giảm tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam. 
 
Mang lại nguồn thu ngoại tệ 
 Số lượng lao động xuất khẩu đã qua đào tạo không ngừng tăng lên mỗi năm nên kiều hối lao động Việt Nam ở nước ngoài gửi về nhà với một con số đáng kể. Theo nghiên cứu, Việt Nam đứng thứ 16 trong 30 quốc gia có thu nhập đáng kể từ xuất khẩu lao động. 
 
Tạo thu nhập cao cho người lao động
 Làm lao động tại nước ngoài thường có thu nhập cao hơn nhiều lần trong nước, nhiều người trở nên giàu có dù cuộc sống trước đây rất khó khăn, cuộc sống của mọi người được cải thiện rõ rang. Đáng mừng hơn khi nhiều người trở về nước đã xây dựng doanh nghiệp nhằm tạo việc làm cho lao động địa phương. Vì vậy, có nên xuất khẩu lao động là hoàn toàn hợp lý.
 
Ngoài ra, ở các nước phát triển, máy móc, công nghệ vô cùng hiện đại, người lao động có cơ hội tiếp xúc, học hỏi cách vận hành chúng để sau này về nước có thể áp dụng trong sản xuất công nghiệp. Cơ chế quản lý hiện đại, tác phong công nghiệp đều là các mặt đáng để người lao động Việt Nam học tập và rèn luyện khi lao động ở nước ngoài. 
Những lợi ích trên chắc chắn đủ thuyết phục bạn quyết định có nên đi xuất khẩu lao động hay không?
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *