Công việc người mẫu theo hướng chủ đạo không bao giờ có lương cao

Những cách ăn mặc quần áo, nơi người mẫu diễn như một hình nộm trong khi nhà thiết kế đang đo kích thước, khâu và lược bộ sưu tập đó, cũng là một kiểu chọn lựa cho những người mẫu

Read More Công việc người mẫu theo hướng chủ đạo không bao giờ có lương cao