Tất cả những vật trang điểm dùng trong trang điểm khuôn mặt

Đánh lớp nền: Đây là công đoạn khá quan trọng trong khi trang điểm. Đánh lớp nền thích hợp có thể tạo ra được 1 gương mặt vui tươi, màu da quân bình sẽ làm nổi bật sắc độ điều

Read More Tất cả những vật trang điểm dùng trong trang điểm khuôn mặt