Các phương pháp quấn tóc dành cho những loại giấy bọc khác

Công tác chuẩn bị và Phương pháp quấn giấy bọc đơn và giấy bọc dạng quyển sách gần như giống nhau, duy chỉ có những điểm khác nhau sau đây: -Phương pháp quấn giấy bọc đơn: đặt một miếng giấy

Read More Các phương pháp quấn tóc dành cho những loại giấy bọc khác

Kiến nghị cách phân khu tóc và kích thước của ống cuốn tóc

Tuy tính chất và độ đàn hồi của tóc cũng cần phải suy nghĩ trong công việc chọn lựa ống cuốn cho thích hợp, thế nhưng tính chất của tóc được chọn làm nhân tố quyết định quan trọng nhất

Read More Kiến nghị cách phân khu tóc và kích thước của ống cuốn tóc